Merače hrúbky laku overia originálnosť náterov

Merače hrúbky laku a ich využitie

Je zrejmé, že merače hrúbky laku (označované aj ako digitálne povlakometre, hrúbkomery laku či testery laku) sa používajú na meranie hrúbky laku. Prečo je tento údaj dôležitý? Pretože hrúbka laku je jedným z parametrov vplývajúcich na proces poťahovania laku aj vyhodnotenie jeho životnosti. Merač hrúbky laku overí jeho originálnosť a vylúči ďalší nástrek, príp. iné opravy (zatmelenie a pod.).

Náš sortiment zahŕňa merače hrúbky laku vhodné pre oceľové, hliníkové aj pozinkované povrchy. Sú vhodné nielen na meranie vrstiev laku, ale aj izolačných náterov či plastickej fólie na oceli.

Ako fungujú merače hrúbky laku

Merače hrúbky laku merajú skutočnú vzdialenosť od povrchu snímača k povrchu kovu, t. j. skutočnú hrúbku nekovovej vrstvy na kovovom povrchu (lak, farbu, tmel a pod.). Sú vybavené citlivým snímacím prvkom, ktorý je – v závislosti od jednotlivého modelu merača – umiestnený na kábli v sonde, alebo priamo na merači.

Ako by ste ho mali správne používať? Štandardný postup je, že sa meracia sonda kolmo priloží na príslušný povrch objektu (stačí ju jemne pritlačiť). Nameraná hodnota sa ihneď objaví na displeji merača. Je dôležité upozorniť, že merače hrúbky laku si pri použití žiadajú čistý povrch, odstránený od nečistôt, usadenín a nánosov prachu. V opačnom prípade získate skreslený výsledok.

Užitočné funkcie meračov hrúbky laku

Merače hrúbky laku sú mimoriadne bezpečné a špeciálne navrhnuté tak, aby v žiadnom prípade nepoškodili náter. Odporúčame, aby ste na konkrétnom objekte realizovali hneď niekoľko meraní – platí, že čím viac meraní, tým presnejší výsledok. Napríklad dôsledná kontrola hrúbky laku na aute si žiada meranie v oblasti strechy, ľavej aj pravej časti atď. Iba tak získate čo najreálnejšie údaje. Naše merače hrúbky laku sa vyznačujú kompaktnými rozmermi, dlhým pracovným časom, bezúdržbovosťou a jednoduchým ovládaním.

Konkrétne modelové prevedenia sa jemne líšia užitočnými funkciami ako automatické vypnutie pri nečinnosti, zvukový systém nápovedy, pripojenie telefónu s aplikáciou umožňujúcou ukladanie a generovanie správ a pod. V prípade potreby vám radi pomôžeme vybrať merač vrstvy laku, ktorý v maximálnej miere naplní vaše potreby a požiadavky. Do pozornosti dávame aj náš ostatný sortiment z kategórie elektroalarmy, kamerové systémy, TV a multimédia, IT zariadenia, elektronika (menič napätiaelektrocentrály, nabíjačky, batérie – 6 V, 12 V, trakčná batéria a i.).