Endoskopická kamera pre ťažko dostupné miesta

Endoskopická kamera  s výbornou optikou

Endoskopická kamera (5 m, 10 m) umožní monitoring ťažko dostupných miest, kam je obtiažne nahliadnuť (vstupné/výstupné kanály, ventilačné šachty, komíny, trhliny, rúry, mechanizmy a i.). Štandardne sú endoskopické kamery vodotesné, čiže je možné ich využitie napríklad aj pri bazénoch, kanalizačných potrubiach atď. Samozrejmá je dostatočne dlhá kabeláž a malý priemer fotoaparátu (kamery), ktorý sa dostane na miesta, kam vy voľným okom nemôžete nahliadnuť.

Endoskopická kamera je bežným vybavením dielní, servisov i domácností. Slúži aj na prípravu inšpekčnej dokumentácie vo forme fotografií či videa, ako aj na overenie vykonanej inšpekčnej služby. Obľúbená je endoskopická kamera USB a aj endoskopická kamera WiFi, ktorá funguje s akýmkoľvek telefónom s internetovým pripojením.